Studentský kulturní projekt

 

Stručné informace k projektu

 

Dobrý den, přeji všem návštěvníkům webových stránek Kultura v hl. m. Praha. Ve školním roce 2014/2015 jsem úspěšně zakončila studie na Vyšší odborné škole ekonomických studií v Praze. Při této příležitosti bych Vám s potěšením velice ráda oznámila, že kulturní projekt webových stránek nadále pokračuje.

 

Více informaci na této adrese

 

Po prázdninách školního roku 2015/2016 jsem nastoupila ke studiu na Vysoké škole regionálního rozvoje. V rámci oblasti, kterou v současnosti studuji, mi bude obrovským potěšením setkávat se i nadále s Vámi na kulturních stránkách Kultura v hl. m. Praha.

 

Webový portál Publikuj to!

 

Pokud máte zájem o studentské reportáže z kulturních organizací, publikuji je na webovém portálu Publikuj to!, dostupný na adrese

 

https://www.publikujto.cz

 

Autorům webu Publikuj to! bych velmi ráda vyslovila poděkování za jejich neocenitelný přínos pro mladé a začínající autory. Pro autory, kteří začínají s literární tvorbou, je portál Publikuj to! velmi významný, v prvé řadě v období, kdy zahajují svojí tvůrčí dráhu autora literárních textů. Tvorba autorů textů publikujících na Publikuj to! zaujme mnoho čtenářů.

Moje motto:

 

"Je to živá a realitu popisující umělecká vlna současnosti"

 

Na webu Kultura v hl. m. Praha jsou k dispozici především moje kulturní zážitky zachycené prostřednictvím digitální fotografie. Článkům je na kulturním webu věnováno méně prostoru. Kulturní život pražské metropole je představen v obraze. Publikované fotografie vznikaly převážně v Botanické zahradě hl. m. Prahy a Zoologické zahradě hl. m. Praha. Nicméně, webové stránky Kultura v hl. m. Praha si vytyčily jako svůj cíl rozšířit v blízké budoucnosti fotografickou galerii Malebná zákoutí.

Ilustrační foto: Podzim v botanické zahradě

 

Změny na webových stránkách Kultura hl. m. Prahy

 

V období zpracování absolventské práce byl v rámci kulturního výzkumu spuštěn na tomto webu přístup k dotazníku. Široká veřejnost mohla vyjádřit svůj názor na současnou kulturu pražské metropole. Po zpracování výsledků z výzkumu byl přístup k dotazníku uzavřen.

 

Po úspěšné obhajobě absolventské práce na téma Zajištění kulturních potřeb občanů hl. m. Prahy dochází na webových stránkách Kultura v hl. m. Praha k výraznější změně.

 

Součástí webových stránek Kultura v hl. m. Praha je online fotogalerie. Nová galerie Kouzlo barevné fotografie je dostupná na této adrese

 

V červenci 2016 byly ve fotogalerii publikovány nové fotografie.

 

V online fotografické galerii jsou vystaveny fotografie Z Botanické zahrady hl. m. Prahy, pražské ZOO, ale i z přírody kolem nás. Těším se na Vaši návštěvu, Ivana

 

Rozšíření fotografické galerie Kouzlo barevné fotografie

 

Dobrý den, přijměte v roce 2017 pozvání k návštěvě pěti nových fotografických alb. Galerii naleznete na této adese

 

  • Kouzlo zahrádkářské kolonie
  • Noční obloha nad kolonií
  • Podzim v Botanické zahradě hl. m. Prahy
  • Botanická zahrada na Slupi
  • Jako ryba ve vodě
  • Příroda pod skalou
  • Lenošení v červenci 2017
  • Zahradní architektura v pražské ZOO

Je drobná pozornost od klienta úplatkem?

Dobrý den, v rámci studia 3. ročníku na Vysoké škole regionálního rozvoje jsem si dovolila zveřejnit anonymní dotazník, který je jedním z názorových průzkumů veřejnosti k praktické části bakalářské práce na téma korupce v české společnosti. Dotazník je publikován na této adrese https://www.survio.com/survey/d/W7W3D4O8E4F0R6C2G.

 

Předem děkuji za Vaši ochotu při jeho vyplňování, Ivana Kryllová

 

Jak vidíte korupci v České republice?

13. března 2018

 

Dobrý den, vážení přátelé, chtěla bych všem respondentům, kteří se zúčastnili mého výzkumu, poděkovat. Jejich účasti, ale především ochoty zúčastnit se šetření si velice vážím. Vážím si především toho, že vyslovili svůj názor na současné společensko-politické dění v České republice. Dovolím si podotknout, že téma korupce patří dnes mezi velmi časté téma nejen médii, ale rovněž široké veřejnosti, jak ukázalo dotazníkové šetření. Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří se do šetření zapojili, a svými názory přispěli k zpracování praktické části bakalářské práce.

 

 

Vyhledávání

S Vašimi náměty, podněty či připomínkami mně, prosím,

kontaktujte na uvedené adrese.

Děkuji

 

Srdečně Vás zvu všechny příznivce kulturních stránek Kultura v hl. m. Prah k návštěvě online fotografické galerie

 Kouzlo barevné fotografie 

 

Rychle, stručně, aktuálně

21.07.2016 12:00

Nové informace k projektu

Dne 18. června 2015 jsem úspěšně zakončila dálkové studium na Vyšší odborné škole ekonomických studií v Praze. Od akademického roku 2015/2016 jsem nastoupila ke studiu na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze. Studentský projekt Kultura v hl. m. Praha je nadále součástí mého...

Z pražské ZOO

/album/fotogalerie-projekt/fotografie416-jpg/
/album/fotogalerie-projekt/fotografie644-jpg/
/album/fotogalerie-projekt/fotografie077-jpg/
/album/fotogalerie-projekt/fotografie073-jpg/
/album/fotogalerie-projekt/fotografie098-jpg/
/album/fotogalerie-projekt/fotografie317-jpg/
/album/fotogalerie-projekt/fotografie447-jpg/