Studentský kulturní projekt

Srdečné poděkování lidem, kteří mi pomáhají při studiu na VŠ


Autorům webu Publikuj to! bych velmi ráda vyslovila poděkování za jejich neocenitelný přínos pro mladé a začínající autory. Pro autory, kteří začínají s literární tvorbou, je portál Publikuj to! velmi významný, a v prvé řadě v období, kdy zahajují svojí tvůrčí dráhu autora literárních textů. Tvorba autorů textů publikujících na Publikuj to! zaujme jistě mnoho čtenářů.

 

Vlice ráda bych poděkovala panu Liboru Kuklišovi, provozovateli Magazínu Gnosis.cz, za neobyčejnou příležitost, kterou mi poskytl. Prostřednictvím tohoto magazínu mohu publikovat své studentské články.

Magazín Gnosis.cz je dostupný na této adrese.

 

Dále internetovému zpravodajství Pražské zprávy a Aktuálně ze světa - nezávislé zprávy

 

Na závěr bych chtěla vyjádřit své upřímné poděkování rodičům za jejich nesmírnou podporu během mého studia na vysoké škole.

Propagační letáček

 

Příroda pohledem začínající fotografky

 

V poslední dekádě roku 2014 byl v rámci absolventské práce, během studia na vyšší odborné škole, spuštěn studentský projekt webových stránek Kultura v hl. m. Praha.

 

 

Následný rok v třetí dekádě byla spuštěna online fotografická galerie, která se ke kulturním stránkám Kultura v hl. m. Praha úzce váže. V současnosti je galerie mnohem dynamičtější,

a tedy má v jistém ohledu již samostatnou pozici.

 

Z důvodů úspěšnosti tohoto projektu bych dnes 11. července 2017 velmi ráda informovala veřejnost o rozšíření galerie

 

dostupnou na adrese

Kouzlo barevné fotografie

 

Dnes slaví galerie 2 roky svého založení

 

Doufám, že moje úsilí vytvořit zajímavý projekt mi bude odměnou, a moje online fotografická galerie neztratí své současné příznivce, ale zároveň osloví nové návštěvníky.

 

Hezký den přeje Ivana Kryllová, autorka kulturního projektu

 

Kontaktujte mě

V případě, máte-li jakýchkoliv dotaz k provozu kulturních stránek, nebo k tématu kultury v Hl. m. Praha, nebo v případě poznámek, které se k tématu úzce váží, kontaktujte mě, prosím, prostřednictvím uvedeného formuláře. Děkuji