Studentský kulturní projekt

Krátká tisková zpráva

20.06.2015 06:14

Krátká tisková zpráva

Webové stránky Kultura v hl. m. Praha jsem vytvořila za účelem kulturního projektu, který byl součástí praktické části absolventské práce na téma

Zajištění kulturních potřeb občanů hl. m. Prahy.

Když jsem tyto svoje první internetové stránky spouštěla, nebyla jsem si zcela jista, zda jsou schopny přežít v současném kyberprostoru. Především jsem se obávala, jak s nimi naložím později, po zpracování absolventské práce. Nicméně, webové stránky ale s 100% úspěšností vstoupily do prostředí, které jsem doposud neměla příliš zmapováno, ba co více, odezva Vás návštěvníků byla až příliš vysoká, abych mohla rozhodnout o ukončení projektu, který byl původně vytvořen pouze za účelem výzkumu v rámci praktické části práce.

Dne 18. června 2015 po úspěšném ukončení studia na Vyšší odborné škole ekonomických studií v Praze mohu veřejně sdělit, že jsem se rozhodla, ve studentském projektu webových stránek Kultura v hl. m. Praha nadále pokračovat. K mému rozhodnutí rovněž přispěla ta skutečnost, že jsem nadále studentkou, která v zimním semestru 2015/2016 nastoupí ke studiu na vysoké školy se zaměřením na veřejnou správu.

Samozřejmě mám vizi, kterou bych velmi ráda realizovala, ale bylo by pro mne obrovskou ctí, pokud budu schopna nadále oslovovat příznivce webových stránek Kultura v hl. m. Praha svým zajímavým obsahem kulturních stránek. K rozvoji stránek mohou přispět i samotní příznivci.

Níže je k dispozici kontaktní formulář. Budu velmi ráda, pokud vyjádříte své náměty, připomínky či požadavky k činnosti webových stránek Kultura v hl. m. Praha. Tyto stránky nejsou pouze studentským projektem studentky veřejné správy, ale jsou rovněž webovými stránkami jejich příznivců.

Studentka Ivana Kryllová

Nová kulturní zpráva

01.06.2017 06:23

Noc kostelů 2017

Dobrý den, vážení přátelé, velice ráda bych Vám prostřednictvím svých stránek připomněla význačnou kulturní událost, která se bude konat 9. června 2017. Více informací naleznete viz odkaz níže hledani.gnosis.cz/pozvanka-na-neobycejnou-kulturni-udalost/
10.05.2017 14:09

Kulturní pozvánka

Velmi ráda bych Vás pozvala na nedělní koncerty do Botanické zahrady hl. m. Prahy. Bližší informace viz odkaz   hledani.gnosis.cz/kulturni-pozvanka/

Vyhledávání