Studentský kulturní projekt

Ohlédnutí za velmi úspěšným cyklem přednášek

28.07.2015 00:00

Pro zájemce o historii si Správa Pražského hradu připravila jednotlivé cykly přednášek v rámci doprovodného programu k stálé výstavě „Příběh pražského hradu“. Dne 5. 6. 2014 se konala přednáška z Programu XXXI. cyklu přednášek na téma „Středověká sochařská a architektonická výzdoba Katedrály sv. Víta“. Přednáška seznámila posluchače s významným architektonickým skvostem Pražského hradu.

 

SVĚT POZNÁNÍ

Nejen obyvatelé hlavního města Prahy, ale všeobecně se lidé ve svém volném čase věnují svým koníčkům a zálibám. Přináší jim to vnitřní pocit uspokojení, ale také přispívá k jejich osobnímu rozvoji. Jednou z možností jak rozvíjet své znalosti v oboru, o který se ve svém volném čase zajímají, jsou návštěvy odborných přednášek a seminářů. Zájemci vyhledávají ve svém okolí příležitost, kde se mohou seznámit se s novými poznatky, jejich poptávka je uspokojována širokou nabídkou přednášek na společensko-vědní, ale také kulturní témata. V této oblasti působí v Praze mnoho veřejných institucí, které jsou schopny tyto přednášky pro obyvatele hlavního města zorganizovat. Přednášky jsou přednášeny odborníky z různých oborů lidské činnosti. Koncepce přednášek je ovšem založená na dvou faktorech, posluchači jsou lidé všech věkových kategorií, a o daný obor se zajímají v rámci svých volnočasových aktivit, nikoliv z profesních důvodů. Přednášející nepřednáší posluchačům pouhá strohá fakta, ale se zájmem hovoří o své práci a o oboru, kterému se profesně věnují.

 

Pražský hrad

Hlavní město Praha je perlou mezi středověkými městy. Praha má bouřlivou historii, ale stále si zachovává ráz historického města s mnoha skvosty gotické a barokní architektury. Pro zájemce o historii si Správa Pražského hradu připravila jednotlivé cykly přednášek v rámci doprovodného programu k stálé výstavě „Příběh pražského hradu“. Dne 5. 6. 2014 se konala přednáška z Programu XXXI. cyklu přednášek na téma „Středověká sochařská a architektonická výzdoba Katedrály sv. Víta“. Přednáška seznámila posluchače s významným architektonickým skvostem Pražského hradu.

 

Katedrála sv. Víta

Není obyvatele hl. m. Prahy, komu by byla Katedrála sv. neznáma. Katedrála sv. Víta je skvostem a dominantou Pražského hradu de facto Prahy. Katedrála sv. Víta je bezesporu nejvýznamnějším stavbou v historii Českého státu. Katedrála je místem, kde spočinuly ostatky českých šlechticů, arcibiskupů, ale především českých panovníků. Stavbu Katedrály zahájil náš nejvýznamnější státník v dlouhé historii Českého státu. Roku 1344 zahájil stavbu Karel IV. Stavba Katedrály sv. Víta je postavena v gotickém slohu, prvními staviteli byl Matyáš z Arrasu a později Petr Parléř. Za těchto stavitelů byl postaven chór s věncem kaplí, Svatováclavská kaple, Zlatá brána a spodní část hlavní věže. Během následujících staletí, ale zůstala katedrála rozestavěná. Následovníci Karla IV měli snahy pokračovat ve výstavbě, ale katedrála zůstala stále rozestavěna. Hlavní věž byla završena renesanční helmicí a byla postavena hudební kruchta, ale průčelí chrámu bylo provizorně uzavřeno. Teprve ve druhé polovině 19. století zahájila Jednota pro dostavění chrámu sv. Víta opravu původní části a dostavbu katedrály v novogotickém slohu. V roce 1929 byla Katedrála vysvěcena, ale později byl upravován interiér Katedrály sv. Víta.

 

„Středověká sochařská a architektonická výzdoba Katedrály sv. Víta“

Přednáška, která se konala dne 5. 6. 2014, se věnovala význačné sochařské a architektonické výzdobě Katedrály sv. Víta. S tímto velmi zajímavým tématem seznámili své posluchače pan Ing. arch. Petr Chotěbor a pan Mgr. Petr Měchura. Hlavním bodem programu jejich společné přednášky byly sochy, které jsou součástí interiéru Katedrály sv. Víta, ale rovněž chrliče – prvky, které jsou vně stavby. Neméně významným bodem přednášky byla kružba, která je nedílnou součástí výzdoby Katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Obecně řečeno, v případě kružby se jedná o charakteristický souměrný prvek v gotické architektuře vyplňující oblouky oken, arkád a zábradlí.

Vyhledávání