Studentský kulturní projekt

POZNÁVEJ, JAK SE VYVÍJEL ŽIVOT NA ZEMI I.

21.06.2015 00:00

Planeta Země je třetí planetou sluneční soustavy. Podle současných vědeckých poznatků je planeta Země jediné planetární těleso, kde je potvrzen život. Od pradávna si lidé kladli otázky související se vznikem a vývojem života na Zemi. Odpovědi byly posuzovány z filozoficko-náboženských a později také z vědeckých hledisek. Tato jednotlivá hlediska měla na vývoj života na Zemi své vlastní teorie a důkazy, ale s rozvojem nových technologií minulého století se klade důraz především na vědecká stanoviska.

 

Planeta Země je třetí planetou sluneční soustavy. Podle současných vědeckých poznatků je planeta Země jediné planetární těleso, kde je potvrzen život. Od pradávna si lidé kladli otázky související se vznikem a vývojem života na Zemi. Odpovědi byly posuzovány z filozoficko-náboženských a později také z vědeckých hledisek. Tato jednotlivá hlediska měla na vývoj života na Zemi své vlastní teorie a důkazy, ale s rozvojem nových technologií minulého století se klade důraz především na vědecká stanoviska. V současnosti je snahou vědecké společnosti, aby nové vědecké poznatky byly přístupné také zájemcům z řad širší veřejnosti, nikoliv pouze odborné veřejnosti. Prostřednictvím seminářů, přednášek, výstav, ale i naučných stezek jsou lidé s těmito novými vědeckými poznatky blíže seznamovány.

 

Naučná stezka Zakázanka

 

Zájemci o studium geologie z řad široké veřejnosti se mohou vydat na Zakázanku. Dne 16. března 2013 byla v pražské ZOO slavnostně zpřístupněna cesta skalním svahem, de facto se jednalo o její obnovu po téměř čtyřech desítkách let. Cesta Zakázankou je dlouhá 480 m a byla zde návštěvníkům zpřístupněna naučná stezka s 16 jednotlivými zastaveními. Stezka dovolí návštěvníkům nahlédnout do geologické minulosti rozsáhlého území, které se nerozkládá pouze pod pražskou ZOO. Toto geologické území pokrývá celou trojskou kotlinu. Návštěvníkům se naskytne pohled na odkryté horniny, které pozorovatele vrací až do období zhruba před 600 miliónů let. V této vývojové dekádě se tato část zemské kůry nacházela na jižní polokouli a tvořila dno starohorního moře. Naučná stezka poskytne návštěvníkům o skalním masivu a jeho blízkém okolí zajímavé informace. Jednou z mnoha zajímavostí je ložisko železné rudy v okolí naučné stezky Zakázanky. Jedná se o ložisko velmi kvalitní železné rudy. V minulosti se v této lokalitě dokonce zvažovala její těžba, ale mocnost této vrstvy železné rudy je tak malá, že zahájení těžby by se na území hl. m. Prahy nevyplatilo. Odkryv ložiska železné rudy je pro návštěvníky zpřístupněn pod objektem restaurace Černohouska. Uvolněné úlomky ze skalního masivu si mohou návštěvníci potěžkat. Návštěvníky překvapí velká váha i pár centimetru velkého kamene.

Mimo hlavní cíl seznámit návštěvníky s geologickým vývojem rozsáhlého území si naučná stezka klade za cíl přiblížit veřejnosti trojskou přírodu. Popisuje vegetaci, která je pro toto území typická, ale také živočichy, kteří obývají trojské stráně. Na území trojské kotliny žije mnoho živočišních druhů, za zmínění stojí například zástupce vodního ptactva volavka popelavá (Ardea cinerea). Na území pražské zahrady je k zastižení po celý rok. Během letních měsíců se zdržuje kolem řeky Vltavy, na skalní sráz pražské ZOO zalétá pouze večer. V areálu zoologické zahrady nocuje na vysokých stromech. V létě roku 2014 v areálu pražské ZOO v expozici jeřábů volavka popelavá také hnízdila a vyvedla své potomstvo. Volavka popelavá je k vidění také v zimě, pozvolna prolétá nad vodní hladinou Vltavy a pátrá po rybách. K plazům, kteří se vyskytují také v této přírodní lokalitě, patří například užovka podplamatá (Natrix tessellata). Je zástupcem plazů, který letní měsíce tráví na břehu Vltavy, kde loví drobné rybky. Suché stráně trojské kotliny představují pro tohoto plaza ideální zimoviště. Součástí naučné stezky jsou i přírodní terária, kde mohou návštěvníci pozorovat plazi a ještěrky z české přírody například ještěrku zelenou (Lacerta viridis), užovku obojkovou (Natrix natrix) nebo zmiji obecnou (Vipera berus). Během celé vycházky po naučné stezce se lidem naskýtá možnost výhledu na okolní krajinu. Neocenitelný zážitek poskytne návštěvníkům pohled na řeku Vltavu s panoramatem hl. m. Prahy.

 

Zdroj:

v textu jsou použita odborná data z informačního materiálu publikovaného k stezce Zakázankce (data jsou k dispozici z informačních tabulí)

Vyhledávání