Studentský kulturní projekt

Přání

23.12.2014 11:22

Dobrý den, všem příznivcům kulturního webu,

ačkoliv počasí tohoto týdne nás nechává na pochybách, zda-li nad přírodou převzala vládu paní Zima. Co je ale nepochybné, zítra přijde Ježíšek. Není-li v tento den zasněžená krajina, nevadí. Příjemná atmosféra Vánoc může být i na blátě. Důležité je, sejde-li se u příležitosti oslavy Štědrého dne celá rodina a v příjemném rodinném kruhu stráví společné chvilky. V dnešní hektické době bychom si těchto chvilek měli vážit. Nemáme příliš mnoho příležitostí, jak udržovat rodinné kontakty a pěstovat vzájemné vztahy. Doba se čím dál více zrychluje. Vteřina odměřuje stále stejný čas jako před sto lety, ale! my žijeme v zrychleném tempu. Zapomínáme prožívat životní okamžiky, které jsou od nepaměti spojeny s naším bytím.

Jsme schopni se ještě na chvíli zastavit, kvetou-li první sněženky. Vidíme-li na obloze táhnoucí hejno hus, jsme schopni ve svých představách létat s nimi. Budeme-li stále schopni naslouchat ostatním lidem, záleží nyní poze na nás! Vzpomeňte na tyto slova u Štědrovečerní tabule.

Šťastné a veselé Vánoce přeje Ivana

Vyhledávání