Studentský kulturní projekt

Studentský pohled na české volby

10.10.2017 14:11

Dobrý páteční večer, vážení čtenáři Nezávislých zpráv. Ačkoliv dnes ráno bylo sychravo, a nad městem se snášela hustá mlha, do práce jsem šla procházkou po pražských ulicích. Ze sloupů veřejného osvětlení mě sledovaly tváře politických kandidátů, které jsem bez sebemenšího zájmu míjela. Zhruba v polovině ranní procházky jsem zaslechla velice bouřlivý rozhovor několika lidí. Na rohu ulice, po které jsem kráčela vstříc pracovnímu dni, byla otevřená hospůdka, a před ní stál hlouček pokuřujících pánů. Když jsem je míjela, jejich diskusi jsem lépe porozuměla. Diskutovali o sportu, lépe řečeno o současném stavu v českém fotbalu. Moje ranní procházka mě ale inspirovala k myšlence, jak zdaleka nás zajímají české volby. Účast ve volbách se od roku 1989 postupně snižuje, ačkoliv nejsou mnozí z nás vývojem české politiky příliš spokojeni . Svůj názor bychom mohli vyjádřit, ale dobrovolně se svého hlasu vzdáváme. Samozřejmě, poté vyvstává základní otázka, zdali naše neúčast ve volbách není právě onou odezvou na dění v české politice.

 

Vyhledávání