Studentský kulturní projekt

ZA REKREACÍ I POZNÁNÍM I.

04.07.2015 00:00

Za rekreací mohou obyvatelé hl. m. Prahy zajet městskou hromadnou dopravou. Hlavní město je schopno svým obyvatelům poskytnout odpovídající podmínky k rekreaci. Pro občany, kteří nejsou ochotni za odpočinkem odcestovat za hranice svého města, nebo občanům ve vycestování brání jejich současná životní situace jako je např. zdravotní stav, vysoký věk nebo pracovní povinnosti mohou odpočinek vyhledat na území hl. m. Prahy. Rekreace v hlavním městě nabízí obyvatelům nespočet aktivit, ale také vzdělávací programy

 

Za rekreací mohou obyvatelé hl. m. Prahy zajet městskou hromadnou dopravou. Hlavní město je schopno svým obyvatelům poskytnout odpovídající podmínky k rekreaci. Pro občany, kteří nejsou ochotni za odpočinkem odcestovat za hranice svého města, nebo občanům ve vycestování brání jejich současná životní situace jako je např. zdravotní stav, vysoký věk nebo pracovní povinnosti mohou odpočinek vyhledat na území hl. m. Prahy. Rekreace v hlavním městě nabízí obyvatelům nespočet aktivit, ale také vzdělávací programy pro děti a dospělé. Dvě vybrané rekreační oblasti jsou schopni obyvatelům hlavní města splnit jejich požadavky na rekreaci, ale zároveň uspokojit jejich kulturně-vzdělávací potřeby. První oblastí je Chuchelský háj nacházející se v dostupné lokalitě pátého pražského obvodu, a druhou oblastí je severní část Botanické zahrady hl. m. Prahy v sedmém pražském obvodu

 

Rekreační oblast Chuchelský háj

 

Chuchelský háj je rekreační oblastí pro obyvatele hlavního města. Lidé v Chuchelském háji hledají především relaxaci po náročném pracovním týdnu. Příroda této části hl. m. Prahy je nesmírně rozmanitá. Rekreanti zde naleznou rozsáhlé lesy, romantické skály i unikátní stepní lokality. Nachází se tu například zvláště chráněná území přírodní rezervace.

Rodiny s dětmi v Chuchelském háji s oblibou vyhledávají lesní ZOO. Děti se zde setkávají se živočichy, jejichž domovem je především česká příroda. Je zde k vidění obora se stádem muflonů (ovis musimon), ale také voliéry s mnoha druhy ptactva, ale také se savci. Děti jsou zde seznámeny například se srncem obecným (Capreolus capreolus), bažantem královským (Syrmaticus reevesii), sovou pálenou (Tyto alba), výrem velkým (Bubo bubo), kánětem lesním (Buteo buteo), tchořem tmavým (Mustela putorius), nebo nutrií říční (Myocastor corpus). Informační tabule u každé z voliér jsou zdařile vyhotovené. Poutavou formou textu, ale i obrázky daného živočicha seznamují děti s obyvateli lesů, luk a vodních ploch. V nedávné době mohli ještě malí návštěvníci obdivovat v lesním ZOO koutku také papoušky a morčata.

V úvodu prohlídky je návštěvník seznámen s důležitou informací. Zvířátka v chuchelském lesním ZOO koutku pocházejí ze záchranných stanic, a ve velké míře se jedná o živočichy trvale hendikepované, které není možné vrátit zpět do volné přírody. Pro děti má ZOO koutek především výchovně-vzdělávací efekt. Seznamuje návštěvníky s jedním z mnoha poslání chuchelského ZOO koutku, ale také mnoha dalších obdobných zařízení na území České republiky. Ve volné přírodě by hendikepovaná zvířata nepřežila, ale lidé těmto jedincům poskytují odpovídající péči. Na druhou stranu jsou dětem představována zvířata, která žijí na území Čech a Moravy, a není k tomuto účelu nutný odchyt zdravých jedinců z volné přírody, kteří jsou schopni přirozené reprodukce.

V areálu ZOO se nachází dětské hřiště a součástí tohoto areálu je také bufet, kde si návštěvníci mohou zakoupit občerstvení po vyčerpávajícím výletě. Lesní ZOO koutek je v provozu po celý rok. Bufet je v provozu pouze v letních měsících. Je nutné také zmínit areál zdraví, který je součástí Chuchelského háje. Rekreanti zde mají příležitost změřit svoji kondici v přírodním fitcentru. Pro děti jsou na mnoha místech Chuchelského háje zbudována dětská dřevěná hřiště. Nezbytnou součástí této rekreační oblasti jsou lavičky instalované podél lesních cest. Návštěvníci mohou svému tělu poskytnout úlevu také v altánech zbudovaných v celé rekreační oblasti. V celé rekreační oblasti platí zákaz volně pobíhajících psů a odhazování odpadků. Návštěvníci mají nespočet příležitostí zahazovat své odpadky do odpadkových košů, které správa lesa rozmístila při lesních cestách po celém areálu Chuchelského háje.

Lesy Chuchelského háje jsou místy, která jsou hojně vyhledávaná houbaři z blízkého okolí. V lesích Chuchelského háje roste nespočet druhů hub. Například houbaři zde mohou nacházet hřib kovář (Boletus luridiformis), václavky (Armillaria), pečárka lesní (Agaricus silvaticus),holubinku fialovou (Russula violacea), mochomůrku růžovku (Amanita rubescens)-lidově masák, hřib podborovák (Boletus badius), klouzek sličný (Suillus grevillei), ale také lišku obecnou (Cantharellus cibarius). Pozor, hojně se zde vyskytuje mochomůrka zelená (Amanita phalloides). Tato prudce jedovatá houba je během houbařské sezóny na území Chuchelského háje ve velkých počtech, a pro méně zdatné houbaře je rizikem. Lidé ji mohou zaměnit s velmi chutnou houbou pečárkou ovčí (Agaricus arvensis), známější pod názvem žampion ovčí.

Vyhledávání