Studentský kulturní projekt

Děkuji za spolupráci na projektu k bakalářské práci

07.05.2018 11:59

Velice si vážím spolupráce všech spoluobčanů, kteří se zúčastnili mého šetření

Dobrý den, vážení přátelé, chtěla bych všem respondentům, kteří se zúčastnili mého výzkumu, poděkovat. Jejich účasti, ale především ochoty zúčastnit se šetření si velice vážím. Vážím si především toho, že vyslovili svůj názor na současné společensko-politické dění v České republice. Dovolím si podotknout, že téma korupce patří dnes mezi velmi časté téma nejen médií, ale rovněž široké veřejnosti, jak ukázalo dotazníkové šetření. Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří se do šetření zapojili, a svými názory přispěli k zpracování praktické části bakalářské práce na téma korupce.

S přáním pěkného dne Ivana Kryllová

Vyhledávání