Studentský kulturní projekt

Úchvatný pohled na řeku z Trojského mostu

10.08.2016 13:37

Ve svém článku ze dne 1. 8. 2016, s titulem Objevuji městskou část Praha 7, jsem čtenáře informovala o tipu na nedělní výlet podél řeky Vltavy.

Dnes bychom mohli objevovat pražskou krajinu podél řeky Vltavy směrem od parkoviště pod Trojským zámkem směrem k novému trojskému mostu (ulice Povltavská a následně ulice Vodácká). Ačkoliv v tomto úseku toku Vltavy nelze volavky popelavé vesměs pozorovat, můžeme zde sledovat doslova v přímém přenosu vodáky při jejich tréninku na divoké vodě, která je zde zbudována v rámci sportovního areálu. Rovněž se mi naskytla příležitost pozorovat mladé lidi, jak v rámci svého sportu úspěšně bojují s vodním živlem. Za sportovním areálem po levé straně asfaltové cesty je pás zeleně, která nás navede k Trojskému mostu. Doporučuji přejít most pěšky, protože se nám naskytne úchvatný výjev na hladinu řeky, která této oblasti dominuje. Přestože, můžeme podél koryta řeky sledovat činnost člověka, souvislé pásy zeleně působí v tomto úseku jako drahokamy mezi oblázky. Při překročení řeky se nacházíme nedaleko stanice metra Nádraží Holešovice, kde se již sami rozhodneme, kudy se vydáme vstříc ke svým domovům.

Délka pěší vycházky je cca 2 km.

Poznámka na závěr: Několik desítek metrů (přibližně 200 m) od Trojského mostu v pásu zeleně se mi naskytla příležitost vidět, jak někteří z nás nešetrně přistupují k svému okolí. Okolo lavičky, která je zde instalována pro pěší, aby si mohli při své procházce trochu odpočinout, ležela spousta odpadků. Byly zde poházeny papíry od svačin a kelímky a plastové lahve od nápojů. Pokud nemáme k dispozici odpadkový koš, není snad nutné pohazovat své odpadky po okolí, ale můžeme je vzít sebou, a zbavit se jich v nejbližší popelnici v městské zástavbě.

Vyhledávání